Đặt ngay
Ho Tram Ballroom

Sự Kiện và Hội Nghị

Dhawa Ho Tram

Tồng số phòng
162
Tổng diện tích phòng hội nghị
312sqm (3358 sqft)
Sức chứa yến tiệc
160

Hội họp kết hợp nghỉ dưỡng

Lựa chọn Dhawa Ho Tram là nơi diễn ra cuộc họp tiếp theo cho công ty của bạn. Địa điểm lý tưởng cho các hội nghị và dạ tiệc, đồng thời rất linh hoạt cho các sự kiện và hoạt động nhóm trong và ngoài trời.

Our experienced team can help plan your event.

sales-hotram@dhawa.com

Get in touch
Best Price Guarantee

By submitting your email address, you have read and agreed to the Terms & Conditions and Privacy Policy.