Đặt ngay
Dive in your longer stays with exclusive deals to cherish the best leisuring moments

Best Available Rate

Dhawa Ho Tram

Sự Linh Hoạt Từ Gói Best Available Rate

Ưu đãi bao gồm:

  • Bữa sáng đi kèm
  • Wi-Fi miễn phí trong phòng
  • Hàng loạt các hoạt động vui chơi và giải trí trong ngày!
Đặt ngay
Ho tram

Điều Khoản Áp Dụng

  • Ưu đãi này dành cho các đặt phòng và lưu trú từ bây giờ đến 31 tháng 12 2024.
  • Miễn phụ phí khi hủy phòng trước 7 ngày so với ngày lưu trú; sau đó sẽ tính phí 100% phí đặt phòng.